Högakusten område
Besöksmål Högklinten
Upplev

Högklinten

När inlandsisen för drygt 10 000 år  sedan smälte bort var högklinten helt under vatten. Allt eftersom landhöjningens krafter reste berget till dagens 281 meter över havet, utsattes sluttningarna  för havets bränningar. Havets vågor som sköljde in mot berget och som slog med full kraft mot den tidens stränder.

 

Mindre material, som  småstenar, jord och grus följde vågorna ut i havet. De tyngre stenarna låg kvar och formades runda genom att slipas mot varandra. Stenar naturligt färgade av lavar ligger idag på de stora klapperfälten. Berghällarna i Nordingrågranit ligger kalspolade av havets vågor och är vackert röda.

På berget Högklinten finns ett långsträckt och mycket mäktigt fält med markanta strandvallar, med en högsta nivå cirka 261 meter över havet är det världens högst belägna klapperfält.