Högakusten område
Besöksmål Rödklitten
Upplev

Rödklitten

På berget Rödklitten finns lämningar efter en mur, klassad som fornborg. De övre partierna av berget utgörs av delvis lodräta sidor. Vid det minst branta partiet finns den synliga resten av fornborgen i form av en kallmurad stenvall som anses härröra från yngre järnålder, 400-1050 e Kr.

 

Berggrunden består av gabbro, en vulkanisk basisk bergart. Topografin och bergartens vittringsprodukter medverkar till en intressant flora på berget. I den åldrande blandskogen trivs också gråspetten som ofta både syns och hörs här.

Från utsiktspunkten vid bergets södra sida har man en magnifik utsikt, närmast över Mädansviken och Gaviksfjärden. Gör gärna även ett besök i grottan vid en avstickare på vägen upp! Vägen här utgör för övrigt en etapp av Höga Kustenleden, vandringsleden från Högakustenbron till Örnsköldsvik.