Högakusten område
Besöksmål Skuleskogens nationalpark
Upplev

Skuleskogens nationalpark

Skuleskogen, med dess dramatiska topografi, är en av pärlorna i världsarvet Höga Kusten. Området innehåller flera av de värden som motiverade till att Höga Kusten blev ett världsarv. Här kan du se och uppleva de tydliga spåren av landhöjning. Vackert röd nordingrågranit och kalspolade hällmarker finns på höjderna, klapperfält och örtrika granskogar närmare havet.

En fin dagsutflykt för att se några av världsarvets värden är att följa stigarna från Entré Syd till Slåttdalsmyren, Slåttdalsberget, förbi Tärnättvattnen, Tärnättsundet, Näskebodarna och tillbaka till Entré Syd.

Genom hela Skuleskogen löper en etapp av Höga Kusten leden. En 18 mil lång vandringsled som sträcker sig genom hela världsarvet mellan Örnsköldsvik och Höga Kustenbron.