Högakusten område
Besöksmål Storön
Upplev

Storön

Storön har en fascinerande geologi. Berggrunden består av sandsten och diabas. Sandsten bildas av sand som sedimenterar i vatten och pressas ihop till berg.

Storöns sandsten bildades för ungefär 1250 miljoner år sedan. Den syns i ett smalt stråk på öns östra sida, mellan Brattbergsudden och Insjöns norra vik. I sandstenen finns böljeslagsmärken. Det är märken efter vågor i ett forntida hav. De visar att sanden sedimenterat i vatten nära en strand.

På Storön finns flera klapperfält. Klapperfält bildas när havets vågor svallar ur sand och mindre partiklar ur stranden. Kvar lämnas vackert rundade stenar och block. En landhöjning på nästan en centimeter per år flyttar den gamla svallzonen från stranden. Klapperfälten växer och vittnar om forna tiders vattennivåer.