Högakusten område
Besöksmål Norra Ulvön
Upplev

Norra Ulvön

 Norra Ulvön, Sandvikens fiskeläge

Här ser man tydligt hur inlandsisen, havet och landhöjningen format det som
idag kallas Höga Kusten.

När havet sköljt bort grus och sand ur den morän som isen lämnat efter sig har det lättare och finare materialet tagits om hand av vågor och strömmar och under loppet av tusentals år transporterats till någon lugn vik där det fallit till botten.När sedan landet höjt sig ur havet har grus och sand bildat stränder och dyner som inramats av klippor och hällar, som här i Sandviken. Tack vare sandstranden och det skyddade läget gick det lätt att dra upp fiskebåtarna på land. Fiskelägets sjöbodar byggdes nära vattnet eftersom man där förvarade fisk och utrustning. Landhöjningen har emellertid fört med sig att de idag ligger en bra bit upp på land.

Det syns också tydligt hur tallar och annan växtlighet har börjat etablera sig längre upp, där det en gång var sandstrand.

Följer man stigen vid sista huset upp över hällarna och in genom skogen kommer man bland annat till gruvan där det brutits järn och titan. Fortsätt genom naturreservatet Stormyran och följ sedan stigen ut till vägen och tillbaka till Sandviken.

Kvarnsjöns skalgrus

Mitt på Norra Ulvön finns det en sjö som heter Kvarnsjön. Det var för länge sedan en havsvik. I vattnet levde snäckor, musslor och havstulpaner. När de dog blandades deras hårda skal med sand och grus. I skyddade lägen kunde vågor och strömmar bilda stora bankar med skalblandat grus. Sådana skalförande gruslager förekommer i alla hav, men genom den kraftiga landhöjningen i Höga Kusten har skalgruset här hamnat högt upp på land, långt från den nuvarande havsstranden.

Östkustens artrika skalbankar är alla bildade efter den senaste istiden och domineras av sand och grus.  De innehåller mycket information om tidiga havsmiljöer varför det är viktigt att bevara de skalbankar som ännu inte förstörts. Eftersom skalen innehåller mycket kalk trivs vissa växter, till exempel orkidéer, på dessa gamla havsbottnar. Det går ibland att med blotta ögat upptäcka rester av olika vattenlevande djur i marken på platser där det finns en skalbank. Skalgrusbankar finns på flera platser i Höga Kusten.