Högakusten område

Fotograf: Peder Sundström

Upplev världsarvet

Upplev
Höga Kusten

Världsarvet Höga Kustens tolv besöksplatser representerar var för sig kapitel i berättelsen om världens största landhöjning.

Kartguide till Världsarvet Höga Kusten
Platser med tydliga spår i världsarvet Höga Kusten