Högakusten område

Världsarv i samverkan 63 grader Nord

VIS 63 – världsarvsambassadörer

Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland är de platser på jorden där man bäst kan se hur landhöjning präglar och har präglat landskapet. I Höga Kusten har man dessutom uppmätt världsrekord i landhöjning. Här har landet höjt sig 286 meter som mest! På grund av sina unika geologiska värden utsågs Höga Kusten till världsarv år 2000 och Kvarkens skärgård år 2006. Tillsammans bildar de ett gränsöverskridande världsarv.

Målet för projektet är att öka kunskapen om och förståelsen för det gemensamma världsarvet och att få fler världsarvsambassadörer både i Sverige och Finland. Projektet är uppdelat i två teman: Världsarvet i samhället och Världsarvet i skolan.

Målet med första temat är att öka kunskapen och förståelsen för det gemensamma världsarvet hos politiker, tjänstemän, entreprenörer och andra medborgare i världsarvet. Målet med andra temat är att via kompetensutveckling öka förståelsen för det gemensamma världsarvet hos lärare samt ge dem verktyg att föra världsarvskunskapen vidare till sina elever. Målen uppnås genom seminarier, evenemang, träffar, utbildningar med mera.

Projektet använder informations- och utbildningsmaterial som togs fram i ett tidigare projekt Världsarv i samverkan 63 grader Nord (år 2008 -2011). Världsarv i samverkan 63° Nord–världsarvsambassadörer är ett Botnia Atlantica-projekt, vilket innebär att hälften av finansieringen kommer från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond.

Andra hälften finansieras av Kvarkenrådet (som är Lead part) tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun på svenska sidan samt Österbottens förbund, Forststyrelsen, Vasa stad, Korsnäs kommun, Korsholms kommun, Malax kommun och Vörå kommun på finska sidan.

Projektet pågår till och med den 31 mars 2014.