Vad är ett världsarv?

Skuleskogen

Vilt och monumentalt

Skuleskogen är med sin dramatiska terräng en av pärlorna i världsarvet Höga Kusten. Här kan du se tydliga spår av landhöjningen. Skuleskogen är en av kustlandets få återstående storskogar med en känsla av urskog. Här kan du vandra i dagar, njuta av frodig vegetation eller hänföras av utsikten från de karga hällmarkerna.

Vackert röd nordingrågranit och kala hällmarker finns på höjderna, klapperfält och örtrika granskogar längre ned.

Ta gärna del av tipsen på dagsutflykter och längre vandringar där du kan ta del av Skuleskogens värden.

Nationalparkens största klapperfält finns öster om Slåttdalsberget. På klapperfältet i Slåttdalen väster om berget, syns tydliga strandvallar.

Den äldsta strandlinjen kallas Högsta Kustlinjen (HK). I Skuleskogen återfinns HK på cirka 282 meters höjd över nuvarande havsyta.

Slåttdalsskrevan är tillsammans med Skuleberget och Höga Kustenbron en av Höga Kustens främsta landmärken, Slåttdalsskrevan, ligger mitt i Skuleskogens Nationalpark, 3,5 kilometer från Entré Syd.

Besökscenter