What is a World Heritage site?

Culture history

Världsarvets kulturhistoria

Ända sedan stenåldern har människor lämnat spår efter sig längs Höga Kusten. Det land som stigit upp ur havet har undan för undan koloniserats, och därför finns spår i form av till exempel boplatser, fiskelägen och färdvägar från olika tidsepoker på olika höjdnivåer i landskapet. Det skiljer Höga Kusten från de flesta andra områden där lämningar och spår ligger lagrade på varandra.

Redan de första invånarna längs Höga Kusten försörjde sig på säljakt och fiske. Säljakten pågick fram till 1800-talet och fisket var den viktigaste näringen fram till 1950-talet. Fiskebodar och fiskelägen är spår efter denna viktiga näring.

Visitor Center