What is a World Heritage site?

Utställningar

Med våra utställningar vill vi inspirera dig att besöka den fantastiska natur som finns i Höga Kusten-området. Vår ena permanenta utställning Avtryck visar hur landhöjningen gått till och vilka avtryck havet lämnat vid stranden allteftersom landet har höjt sig.

Det var i Höga Kusten-området som fenomenet (isostatisk) landhöjning först upptäcktes. I utställningen kan du läsa om forskarna bakom upptäckten.

Den andra permanenta utställningen Skogen, Havet och Berget berättar om Skuleskogens nationalpark med dess unika natur. Om havet som är ett särskilt utpekat havsområde av HELCOM och om Skuleberget där vi befinner oss, som är ett landmärke känt sedan urminnes tider.

Årets tillfälliga utställning handlar invasiva arter.

Visitor Center