What is a World Heritage site?

Utställningar

2020 kommer utställningarna att vara stänga på grund av covid-19.

Med våra utställningar vill vi inspirera dig att besöka den fantastiska natur som finns i Höga Kusten-området. Vår ena permanenta utställning Avtryck visar hur landhöjningen gått till och vilka avtryck havet lämnat vid stranden allteftersom landet har höjt sig.

Det var i Höga Kusten-området som fenomenet (isostatisk) landhöjning först upptäcktes. I utställningen kan du läsa om forskarna bakom upptäckten.

Den andra permanenta utställningen Skogen, Havet och Berget berättar om Skuleskogens nationalpark med dess unika natur. Om havet som är ett särskilt utpekat havsområde av HELCOM och om Skuleberget där vi befinner oss, som är ett landmärke känt sedan urminnes tider.

Årets tillfälliga utställning “Taigan – den eldmärkta skogen” handlar om vilken nytta skogsbranden gör för den biologiska mångfalden. Eftersom vi har blivit allt bättre på att släcka skogsbränder är många arter hotade som är beroende av skogsbranden. Därför bränner vi kontrollerat genom så kallade naturvårdsbränningar.

Kom och lär dig mer om hur naturvårdsbränningar går till och vilka arter som är helt beroende av att vi bränner skogen.

Visitor Center