Vad är ett världsarv?

Schulklassen

Grupper

För grupper kan vi erbjuda guidningar av våra utställningar på naturum som handlar om landhöjningen och världsarvet eller Skuleskogens nationalpark.

Skolor

Skolklasser ligger oss extra varmt om hjärtat. Vi ordnar alltid fördjupade visningar anpassade efter klassens kunskapsnivå. Vi arbetar ofta utomhus med praktiska övningar kopplade till landhöjningen. Samtidigt är de anpassade efter skolornas årskurser.

 

Har vi möjlighet så följer vi gärna med ut i nationalparken eller upp på Skuleberget för att på plats visa den unika geologin och naturen i området.

För särskolorna har vi ”Ett särskilt uppdrag” som är kopplat till vår utställning. Detta uppdrag består av pedagogiska lågor med föremål och pictogramtexter. Ett särskilt uppdrag har varit mycket uppskattat av de elever och lärare som har gjort det. Kontakta oss om ni vill boka uppdraget!

Besökscenter