Vad är ett världsarv?

Skolklasser

Grupper

För grupper kan vi erbjuda guidningar av våra utställningar på naturum som handlar om landhöjningen och världsarvet eller Skuleskogens nationalpark.

Skolor

Skolklasser ligger oss extra varmt om hjärtat. Vi ordnar alltid fördjupade visningar anpassade efter klassens kunskapsnivå. Vi arbetar ofta utomhus med praktiska övningar kopplade till landhöjningen. Samtidigt är de anpassade efter skolornas årskurser.

Har vi möjlighet så följer vi gärna med ut i nationalparken eller upp på Skuleberget för att på plats visa den unika geologin och naturen i området.

Naturum Höga Kusten har tagit fram ett nytt program inom marinpedagogik för barn i femteklass i grundskolan. Med detta vill vi öka förståelsen och kunskapen om det unika och känsliga hav som Bottenhavet är. Ämnet passar bäst in i femteklassens läroplan men andra skolklasser är självfallet också välkomna att deltaga. Aktiviteten är gratis och tar mellan 1,5 och 2 timmar att genomföra.

Klassen kommer till oss på naturum och utför aktiviteten men passar det bättre kan vi komma till er. Närheten till något kustområde är fördelaktigt, då en del i aktiviteten går ut på att håva och titta i vattenkikare på intressanta saker som finns i vårt brackvatten. Efter utförda aktiviteter får varje elev och klassföreståndare en bok som handlar om Bottenhavets skörhet och skönhet. Varje klass får även en uppsättning av de kort vi använder oss av i den avslutande aktiviteten, som är en fysisk aktivitet som skall hjälpa oss att förstå Bottenhavets ekosystem.

En generell aktivitetsplan är tänkt så här;

För särskolorna har vi ”Ett särskilt uppdrag” som är kopplat till vår utställning. Detta uppdrag består av pedagogiska lågor med föremål och pictogramtexter. Ett särskilt uppdrag har varit mycket uppskattat av de elever och lärare som har gjort det. Kontakta oss om ni vill boka uppdraget!

Besökscenter