Högakusten område

Fotograf: Tuija Warén

Världsarvet Högakusten

20 000 år har format Höga Kustens dramatiska landskap.
Naturens krafter i huvudrollen på en berättelse som bara har börjat.

20 000 år har format Höga Kustens dramatiska landskap. Naturens krafter i huvudrollen på en berättelse som bara har börjat.